Byggställning – Flera olika syften

Byggställning – Flera olika syften

När du bygger ska du alltid se till att använda rätt ställningar för det aktuella arbetet. Olika typer av ställningar lämpar sig bättre för olika uppgifter. Till exempel sträcker sig en utskjutande ställning ut från byggnaden och stöds endast i ena änden. Den här...